Wednesday, May 13, 2015

Творчеството на Милен Личков

Приятели / Истината е във виното, офорт, 22х14см, 75лв


Христос укротява бурята, офорт, 20х15см, 80лв

Милен Личков е млад автор, който налага своя стил в една традиционна техника за графиката, като офорта, често с теми взети от християнското изуство – „Христос укротява бурята” е заглавието на една от графиките, които могат да бъдат видяни в галерия "Сезони".

В свойте работи Милен Личков се стреми да предаде богатсвото от чуства, с които са наситени човешките взаимоотношения. Той представя уникалната чувствителност на произведенията си, особено светоусещане и постига ярка цветност и светлина в графичните отпечатъци.


Клоун, суха игла, 15.5/12.5 см.  60 лв.

Музиканти, офорт, 25 /19 см., 80 лв

Обущар, суха игла, 21/16см. 80 лв.

Дъжд, суха игла, 23/21см. 60 лв.

Цигуларка, суха игла, 20/15 см. 80 лв.

Роден на 26 Септември 1972 година в София. Завършил висше образование в Националната Художествена Академия през 1999 година под ръководството на професор Галилей Симеонов. Приет за член на съюза на Българските художници през 2001 год. Участвал в национални и регионални художествени изложби в България "Бианале на графиката във Варна" 2001г., 2003г., 2005г. Участвал също в изложбата "Графика малък формат" в София 2006г., 2007г., 2008г. Негови ех-либриси са включвани в представителни изложби на Българската графика в Словакия и Полша. Правил е съвместни изложби с баща си скулптора Никола Личков /София 2001год. 2010год. и Никозия, Кипър 2001г./. Негови работи са собственост на часни колекционери от България, Швеция,Германия ,Съединените Щати и Франция. Освен с графика той се занимава и с илюстрация. Живее и работи в София.

Избраните произведения и още произведения на Милен Личков могат да бъдат видяни в галерия "Сезони". 

Св. Илия, офорт, 16/26 см.  75 лв.

Картоиграчи, офорт, 20/14 см., 65 лв.

Йов или колелото на живота, офорт, 25/19см.  75 лв.


Milen Litchkov


Born on September 26,1972 in Sofia. Graduated from the Sofia Art Academy under guidance Professor Galiley Cimeonov. Admitted as as member of the Union of Bulgarian Artistes in 2001. Since then he has participated in regional and national art exhibitions in Bulgaria/International Print Biennial Varna 2001, 2003 and "Engraving little shape" in Sofia 2006, 2007, 2008. His ex-libris have been included in representative exhibits of Bulgarian Fine Art abroad /Slovakian and Poland/. He has realized 3 join exhibitions with his father sculpture Nikola Litchkov /Sofia 2000 , Cyprus 2001/and Sofia 2010. Some of Milen Litchkov's works are the property of private collection in Bulgaria, Sweden,  Germany, United States and France. Apart from the engraving he can also work in the field of book-illustration. The artist lives and works in Sofia.

No comments:

Post a Comment